Marketing

 

Za sve informacije o cijenama i komercijalnim uvjetima oglašavanja obratite se na sljedeće kontakte:

Business Media Croatia d.o.o.
Danijela Mirošević
M: +385-91-6311-823
danijela.mirosevic@bmcroatia.hr

Tel: +385-1-6311 815 ili e-mail: restaurant-hotel@bmcroatia.hr

 

 

Napomena: Navedeni formati oglasa "u rez" sadrže 3 mm napusta.

Priprema za tisak: Rezolucija 300 dpi, CMYK, bez spot boja, fontovi pretvoreni u krivulje.

Dostava materijala:
Materijali se dostavljaju e-mailom (restaurant-hotel@bmcroatia.hr) u formatima: TIFF, JPG, EPS, PDF.